QUY TRÌNH THANH TOÁN KHI ĐĂNG KÝ NHÓM TRÊN 5 NGƯỜI

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Đăng ký Hạnh Phúc Từ Tâm Online - Nhóm 5 người trở lên

Số tài khoản: 0110136041002
Chủ tài khoản: Bùi Thu Hiền
Ngân hàng: MB Bank (Quân đội)
Nội dung CK: MÃ ĐƠN HÀNG
Số tiền: 553.000đ/người

HOTLINE HỖ TRỢ:
1900 88 66 39 (Phím 1 hoặc phím 3)

Biết ơn các bạn thật nhiều!